VELKOMMEN SOM LEIETAKER HOS LEIEBOLIG

 

Det informeres med dette at Leiebolig Forvaltning AS har overtatt forvaltningen av deres leieforhold med virkning f.o.m. 1. januar 2013.

Vi gjør oppmerksom på at avtalt husleie skal innbetales på tilsendte giroer fra Leiebolig til kontonummer 6039 06 82290 og merkes med kidnummer innen den 1. hver mnd.

Det er viktig å orientere seg om gjeldende husordensregler som gjelder for eiendommen.

Utleier har gitt oss som forvalter fullmakt til partsdisposisjon av eventuell sikkerhetsstillelse/ depositum.

Leiebolig Forvaltning AS er et utleie- og forvaltingsselskap som forvalter over 1.700 utleie-boliger i hovedsakelig Oslo og Akershus.

Vår forvaltnings – og økonomiavdeling vil heretter besvare eventuelle henvendelser.

Praktiske forhold vedr. leieforholdet

Ta kontakt med vår forvaltningsavdeling på tlf. 23 00 61 45 eller e-post: forvaltning@leie-bolig.no

Pålogging til vaskeri for Åråsen.  

http://vaskaras.sio.no/ (Åråsen)

Økonomiske forhold vedr. leieforholdet:

Ta kontakt med vår økonomiavdeling på tlf. 23 00 61 46 eller e-post: okonomi@leie-bolig.no

Leiebolig har lansert muligheten for oppkobling til “Min Side” på nett, hvor informasjon knyttet til deres leieforhold vil ligge tilgjengelig (eks. leiekontrakt, kopi av faktura, leietakerperm etc.). “Min Side” vil også bli videreutviklet til å kunne brukes som kommunikasjonskanal inn mot

selskapet. Leietakere som har registrert epost-adresse hos oss vil motta en epost med brukertilgang, og fra dette tidspunktet vil faktura måtte hentes ut fra “Min Side”. Det anbefales å lese leietakerpermen som er tilgjengelig på “Min Side”.

 

Vi ser frem til et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Leiebolig Forvaltning AS